Στο τοίχο της εικόνας έχει τοποθετηθεί η πέτρα μας για πάνω από 5 χρόνια.
Μόλις περάσουμε το βερνίκι μας ο τοίχος γίνεται πάλι καινούργιος.

eXTReMe Tracker